Thursday, February 02, 2006

اسرار محاکمه قاضی محمد و صدر و سیف قاضی-بدرالدین صالح-هیوا
http://www.kurdistansite.com/bno/qazi%20mohamad.htm

متن کامل کتاب‌های درسی
http://edu.tebyan.net/textbooks

همسایه ها-زنده یاد احمد محمود
http://www.ghafaseh.com/frame.php?url=3345

راه به سوی خوشبختی-بنیاد راه سعادت
http://twth.org/ebooks/FarsiWeb.pdf
و
http://twth.org/ebooks/Farsi_Dari.pdf

ربه کا-دافنه دوموریه
http://www.ghafaseh.com

روزنه امید درایران-دفتراسرار عمومی
http://www.bopsecrets.org/images/iranfarsi.pdf

ذرات گرم حس -دیوان اشعار-شهلا آقاپور
http://www.aghapour.de/SheereFarsi.pdf

دغدغه های حکومت دينی –محسن کدیور
http://kadivar.com/Htm/Farsi/Books/Book12/Toc.htm

آيين اوستا، ايران هفت هزار سال پيشينه تمدن

انجيل لوقا (ترجمه گيلکی)انجيل متا (ترجمه گيلکی)انجيل مرقس (ترجمه گيلکی)انجيل يوحنا (ترجمه گيلکی)جمهوری گيلان/ عبدالعلی معصومیروزگار بويه‌يان/ پايگاه اطلاع‌رسانی کانون انديشه جوانفدراليسم در ايران (مجموعه مقالات)/ مرکز تحقيقات مجمع دانشگاهيان آذربايجانی

آیین اوستا-سياوش اوستا (حسن عباسی)
http://ayeen-avesta.blogspot.com


ازدیکتاتوری به دموکراسی
http://www.aeinstein.org/organizations/org/Farsi-FDTD.pdf
http://www.aeinstein.org/organizations/org/FDTD_Appendix_incomplete.pdf

افسانه افسانه
http://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=yusfabl_00500120&lang=English

شبی درموزه
http://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=nernigh_00500122&lang=English

ابراهیم
http://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=rahabra_00500154&lang=English

آب حیات
http://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=khafoun_00500160&lang=English

عروس بابرهنه
http://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=kaybare_00500157&lang=English

توب قرمز
http://www.icdlbooks.org/icdl/SaveBook?bookid=kharedb_00500159&lang=English

پناهگاه مسلمان (حصن المسلم)
آموزش نماز
عقيده اهل سنت وجماعت
ورد شبانه روزي
نماز جماعت
توسل جايز و غير جايز

اربعين نووي
دلائل توحيد
زيارت از ديدگاه ائمه
دروازه هاي بهشت
نامه اي برادرانه
واجباتي كه بر هر مسلمان مرد و زن دانستن آن ضروري است
از اصول وقواعد اهل سنت در عقيده
چگونگي حج، عمره، زيارت، با دعا
ايمان به فرشتكان
توحيد براي كودكان و نوجوانان
مختصر راهنماي حج
وجوب عمل به سنت رسول الله
خداشناسي براي خردسالان
احكام بانوان
جشن ميلاد رسول الله
مختصري از اصول عقايد اهل سنت و جماعت
«40» حديث در احكام بانوان

نواقض اسلام
اللباب در «50» حديث از احاديث آداب
درس هاي مهم براي عموم امت اسلامي
خانواده خوشبخت وخلاف زوجين

يادي از وداع حجاج
مفهوم حكمت در دعوت وتبليغ


مباني‌ نظامها و خدمات‌ اطلاعاتي‌، فصل‌ هفتم‌: ساختمان‌ و تجهيزات‌
نمايه‌سازي‌ همارا
اطلاعات‌ علمي‌ شيمي‌ و مهندسي‌ شيمي‌ ايران‌. جلد اول‌ (پايان‌ نامه‌ها 1346-1375)
اشتراك منابع : همكاري و هماهنگي در خدمات كتابداري و اطلاع رساني
فهرستنويسي‌ كامپيوتري
مباني‌ نظامها و خدمات‌ اطلاعاتي
فهرستگان‌ ديسكت‌هاي‌ نوري‌ در مراكز آموزشي‌ و تحقيقاتي‌ ايران‌. تهران
فهرست‌ موضوعي‌ مجله‌ يغما
فرهنگ‌ علوم‌ سياسي‌: فارسي‌ - انگليسي‌، انگليسي‌ - فارسي
واژه‌ نامه‌ علوم‌ پليسي‌: شامل‌ واژه‌هاي‌ پليس‌ جنايي‌، جرم‌ شناسي‌، حقوق‌، راهنمايي‌ و رانندگي‌ ومواد مخدر، انگليسي‌ ـ فارسي‌، فارسي‌ ـ انگليسي
اصلاحنامه‌نما (نظام‌ مبادله‌ اطلاعات‌ علمي‌ ـ فني‌)


مباني‌ نظامها و خدمات‌ اطلاعاتي‌، فصل‌ اول‌ ـ خدمات‌ اطلاعاتي‌ - مقدمه‌
مباني‌ نظامها و خدمات‌ اطلاعاتي‌. فصل‌ پنجم‌، نظامها و خدمات‌ اطلاعاتي‌، شيوه‌هاي‌ كار وروشها
مباني‌ نظامها و خدمات‌ اطلاعاتي‌، فصل‌ ششم‌، استاندارد كردن‌
مباني‌ نظامها و خدمات‌ اطلاعاتي‌، فصل‌ هشتم‌، حوزه‌ كار آگاهي‌ رساني‌: آموزش‌ و پرورش‌انجمنهاي‌ حرفه‌اي‌ و راهنماها
روش‌ ساده‌ ذخيره‌ و بازيابي‌ اطلاعات‌ در مراكز اسناد
حفاظت‌ و نگهداري‌ اسناد و كتب‌/ ترجمه‌ احمد احمدزاده‌; زهرا دمابي
كاربرد ميني‌ كامپيوتر و ميكروكامپيوتر در عمل‌آوري‌ اطلاعات‌/ ترجمه‌ حسين‌ مختاري‌ معمار
اصول‌ نمايه‌سازي‌ هما را با تاكيد بر علوم‌ هسته‌اي‌
اطلاعات‌ علمي‌ و فني‌ در آسيا و اقيانوسيه‌، بررسي‌ كلي‌، نيازها و پيشنهادها
اصول‌ نمايه‌ سازي‌. ترجمه‌ نشريه‌ شماره‌ SC/75/WS/58
ويراستاري‌ مجلات‌ علمي‌ و فني‌، رهنمودها و توصيه‌ها. ضميمه‌: كتابشناسي‌ گزيده‌ ويراستاري
هدفهاي‌ سياست‌ اطلاعات‌ علمي‌،پيشنهادهاي‌ يونيسيست‌ ترجمه‌ نشريه‌ شماره‌ SC/74/WS/3
طرح‌ پيشنهادي‌ شبكه‌ اطلاع‌رساني‌ علمي‌ و فني‌ كشور پزشكي‌، كشاورزي‌، علوم‌ طبيعي‌ ورياضي‌، فني‌ ـ مهندسي
اصول‌ گزارشنويسي‌; راهنماي‌ نوشتن‌ گزارشهاي‌ علمي‌ و اداري‌/ مترجم‌: محمدنقي‌ مهدوي
آفتها وآسيبهاي‌ كتاب‌: روشهاي‌ علمي‌ و عملي‌ پيشگيري‌ و ترميم‌
اصول‌نامه‌نويسي‌، راهنماي‌ نوشتن‌ نامه‌هاي‌ اداري
امانت‌ بين‌ كتابخانه‌ها: اصول‌ و رهنمودها
چكيده‌نويسي‌، مفاهيم‌ و روشها
واژه‌نامه‌ آموزش‌ و پرورش‌، فارسي‌ ـ انگليسي‌ و انگليسي‌ ـ فارسي
واژه‌نامه‌ آمار (انگليسي‌ ـ فارسي‌)
واژه‌نامه‌ كتابداري‌ و دكومانتاسيون‌، انگليسي‌ ـ فارسي
راهنماي‌ انتشارات‌ سازمانهاي‌ دولتي‌ ايران‌ (فهرست‌ سالانه‌1361)
راهنماي‌ آماده‌سازي‌ مقالات‌ علمي‌ براي‌ چاپ
راهنماي‌ انتشارات‌ سازمانهاي‌ دولتي‌ ايران‌ (فهرست‌ سالانه‌1360)


تدارك‌ پژوهش‌نامه‌
سياست‌ اطلاعاتي‌ در خدمت‌ رشد و توسعه‌، وظايف‌ و مسئوليتهاي‌ ملي‌ و بين‌المللي
دستور ساختن‌ واژه‌نامه‌، استاندردهاي‌ بين‌المللي
مجموعه‌ گزارشهاي‌ ارائه‌ شده‌ به‌ سمينار بررسي‌ مسايل‌ و مشكلات‌ مركز مدارك‌ علمي‌ در رابطه‌با دكومانتاسيون‌ و ضرورتها و نيازهاي‌ كنوني‌ ايران
سياست‌ اطلاعات‌ علمي‌ در كشور (بررسي‌ و پيشنهادات‌)
فرهنگ‌ اصطلاحات‌ دكومانتاسيون
راهنماي‌ استفاده‌ از مراجع‌; مراجع‌ زيست‌ شناسي‌; بايو لوجيكال‌ ابستراكتز و بايو ريسرچ‌ايندكس
انتخاب‌ كتاب‌، راهنماي‌ كتابداران‌ و كتابخانه‌ها
راهنماي‌ گردآوري‌ و آماده‌ سازي‌ مدارك‌ در مركز مدارك‌ علمي‌
اصلاحات‌ ارضي‌ واقتصاد روستايي‌ ايران‌، كتابنامه‌ گزيده‌

مرد استوار و اميد وار به افق هاي دور
به اهتمام: احمد شاه فرزان و انجنير توريالي غياثي
صبح كاذب؛ نقد و بررسي "دسايس پنهان و چهرهاي عريان" حکمتيار
محمد اكرام "انديشمند"
احمد شاه مسعود شهيد راه صلح و آزادي
به كوشش: مجيب الرحمن رحيمي
مسعود و آزادي
نويسنده: صالح محمد ريگستاني
مسعود فراتر از مرزها جلد اول
به اهتمام: داكتر سيد اكبر زيوري (سنبله 1381)
مسعود فراتر از مرزها جلد دوم
به اهتمام: داكتر سيد اكبر زيوري (سال 1382)
مسعود فراتر از مرزها جلد چهارم
تدوین: سید احمدهاشمی
تنديسي بر چكاد آزادي
نويسنده: فضل الرحمن فاضل
بگذارید نام این کتاب را شما
پاریس در رنو
این گربه‌ی عزیز!
فی البداهه
جامعه
شینمای
صوفی و رساله‌ی انتقادی تریاک
شعرهای فراری
کتاب ِ زیبا


گزینه‌ی آثار)) زیبا کرباسی

مجموعه‌ی شعرها منصور کوشان
آموزش زبان عبري
http://www.iranjewish.com/Amoozesh.htm

posted by Dara